30 września 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, zainaugurował 89. rok akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Uroczystość odbyła się w Auli UEP.

27 września 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w spotkaniu z adiunktami Wydziału Zarządzania w Sypniewie, na którym przedstawił temat: "Współpraca międzynarodowa w rozwoju naukowym nauczycieli akademickich UEP".

26 września 2014 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystym zakończeniu I edycji studiów podyplomowych "Efektywny przywódca Banku Spółdzielczego" realizowanych w ramach projektu szkoleniowo-doradczego pt. "SGB HR - nowoczesne banki spółdzielcze" współfinansowanego przez Unię Europejską. Uroczystość odbyła się w sali 114B.
W tym samym dniu Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystej inauguracji Studiów Anglojęzycznych, która odbyła się w sali 113B.

26 września 2014 roku , Prorektor ds. Strategii i Rozwoju,dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Posiedzenie odbyło się w Warszawie  w siedzibie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

25 -26 września 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w  ogólnopolskiej konferencji Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, którego jest przewodniczącym. Konferencja pt. "Składki na ubezpieczenie społeczne"; odbyła się w hotelu Park w Poznaniu.

25 września 2014 roku , Prorektor ds. Strategii i Rozwoju,dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, przywitał gości oraz otworzył konferencję pt. "Stabilność finansowa i gospodarcza w warunkach krajowych i Unii Europejskiej" organizowaną przez Katedrę Polityki Gospodarczej i Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

24 września 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w porannej audycji EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka, prowadzonej w Radiu TOK FM.

23 września 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.

19 września 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, powitał pracowników UEP na pikniku integracyjnym, który odbył się na terenie Inea Stadion Klub Biznesu Lecha Poznań.
Tego samego dnia Rektor, prof. Marian Gorynia, uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które odbyło się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

19 września 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w międzynarodowej konferencji pt."The 20th Anniversary of the Lithuanian Pension System: Experience and Prospects" w budynku Sejmu w Wilnie na Litwie, gdzie wygłosił referat pt. "Pension Reforms in Poland in 1999-2014: Towards Pension Saving and Backwards".

16 września 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, przyjął Prof. Martina Schadera, który odwiedził Uczelnię w związku z ubieganiem się UEP o akredytację EQUIS.

16 września 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wraz z Prorektorami spotkał się z Prof. Martinem Schader'em, który odwiedził Uczelnię w związku z ubieganiem się UEP o akredytację EQUIS.

15 września 2014 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w inauguracji Poznańskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2014, która odbyła się w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej.

15 września 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w otwarciu wystawy „Euro, waluta europejska” przygotowanej przez Komisję Europejską we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w budynku Oddziału Okręgowego NBP w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego.

10 września 2014 roku, Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, otworzył konferencję poznańskich bibliotek naukowych pod hasłem „Nasze wczoraj, dziś i jutro”, która odbyła się w sali 111A. Organizatorem konferencji była Biblioteka Główna UEP.

9 września 2014 roku, Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w programie Otwarta Antena w telewizji WTK gdzie rozmawiano o niżu demograficznym i jego wpływie na rozwój Uczelni Wyższych.

9 września 2014 roku, Prorektor ds. Strategii i Rozwoju,dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w wydarzeniu Konferencja Miast: Poznań,  które odbyło się w Concordia Design.

5 września 2014 roku, Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w konferencji pn. „Sytuacja osób powyżej 50 roku życia na wielkopolskim rynku pracy”, której organizatorem był Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

5 września 2014 roku, na zaproszenie Ambasadora RP w Berlinie – Jerzego Margańskiego - Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział koncercie Requiem dla Świata Romana Maciejewskiego, który odbył się w Haus des Rundfunks. 

4 września 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystej kolacji z uczestnikami międzynarodowej konferencji SAE 2014. Kolacja miała miejsce w Pałacu Hardta w Wąsowie.

3 września 2014 roku, Prorektor ds. Strategii i Rozwoju,dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Zespołu Opiniującego Poznański Budżet Obywatelski, które odbyło się w Urzędzie Miasta Poznania.

3 września 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył międzynarodową konferencję Small Area Estimation, która odbyła się w auli UEP.
Wieczorem Rektor, prof. Marian Gorynia uczestniczył w Bankiecie Powitalnym dla uczestników Konferencji SAE 2014. Spotkanie miało miejsce w małej auli UEP.

2 września 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wziął udział w obozie adaptacyjnym "ADAPT" dla studentów I roku studiów w Łazach. Władze Uczelni reprezentowali także: Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, Prodziekan Wydziału Ekonomii, dr hab. Andrzej Przymeński, prof. nadzw. UEP, Prodziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, dr hab. Maciej Szymczak, prof. nadzw. UEP, Prodziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP, Prodziekan Wydziału Towaroznawstwa, dr hab. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP oraz Prodziekan Wydziału Zarządzania, dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP.