W dniu 3 grudnia 2019 roku Regionalny Punkt Kontaktowy programów Unii Europejskiej w Poznaniu obchodził jubileusz istnienia; to juz 20 lat RPK wspomaga wnioskodawców i grantobiorców z uczelni, instytutów badawczych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz indywidualnych naukowców w realizacji projektów badawczych w Programach Ramowych UE.

Regionalny Punkt Kontaktowy współpracuje także z siecią Lokalnych Punktów Kontaktowych organizując liczne szkolenia nt. przygotowaniu wniosków i rozliczeniu projektów w programach ramowych Unii Europejskiej.

Podczas obchodów jubileuszu na ręce prof. dr hab. Elżbiety Gołaty, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Izabeli Maciejowskiej z Działu Badań Naukowych złożono podziękowania za dobrą współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.
 
Gorąco zachęcamy badaczy UEP, którzy pragną rozwijać karierę naukową w europejskim środowisku i na europejskim poziomie do konsultowania swoich pomysłów badawczych oraz poszukiwaniu źródeł finansowania w projektach ramowych, aktualnie Horyzont 2020 a wkrótce Horyzont Europa z pomocą Regionalnego Punktu Kontaktowego.