W dniu 21.12.2021 został ogłoszony Komunikat Ministra Edukacji i Nauki o zmianie i sprostowaniu wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 1.12.2021

Zaktualizowany wykaz obowiązuje dla artykułów opublikowanych w czasopismach i materiałach konferencyjnych od roku 2019.

Więcej informacji:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-21-grudnia-2021-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych