Uczymy już od 35 002 dni
Aktualności

Baza Wiedzy UEP

Dorobek naukowy i osiągnięcia naukowe pracowników UEP prowadzących działalność naukową oraz doktorantów UEP rejestrowany jest na stronie internetowej 
Do Bazy Wiedzy UEP zostaną wprowadzone informacje o publikacjach wydanych w latach 2013-2018. 
Zasady tworzenia Bazy Wiedzy UEP reguluje Zarządzenie Rektora UEP nr 72/2018