Uczymy już od 35 001 dni
Aktualności

Debata RID: Menedżerowie w gospodarce 4.0 – jak strategicznie reagować na zmiany?

Zespół projektu „Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki” RID zaprasza do obejrzenia Debaty RID pt. Menedżerowie w gospodarce 4.0 – jak strategicznie reagować na zmiany?, która odbyła się w dniu 4 lutego 2022r, i jest dostępna na kanale YouTube UEP.

O zarządzaniu w świecie ciągłych zmian technologicznych dyskutowali:

  • prof. dr hab. Wojciech Czakon, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert zarządzania strategicznego, który prowadzi badania nad krótkowzrocznością strategiczną i tożsamością cyfrową,
  • Dariusz Kucz, doświadczony praktyk biznesu z globalnym doświadczeniem w zarządzaniu międzynarodowymi zespołami, a także przewodniczący Rady Uczelni UEP,
  • dr hab. Maja Sajdak, , specjalistka w zakresie zwinnego zarządzania, kierowniczka projektu RID.
  • dr hab. Milena Ratajczak-Mrozek, prof. UEP, moderatorka debaty.
W trakcie rozmowy zastanawiano się m.in. nad tym:
  • jak menedżerowie mogą przewidywać zmiany technologiczne?
  • czy w gospodarce 4.0 decyzje mogą być podejmowane przez algorytmy zamiast przez menedżerów?
  • jak zarządzać w obliczu oporu pracowników wobec zmian i obaw, że stracą pracę, jeśli maszyny zastąpią ludzi?

Prelegenci doszli do wspólnych konkluzji, że żyjemy w czasach ciągłych zmian, których nie da się w pełni przewidzieć. Niemniej jednak mimo postępu technologicznego w centrum uwagi zawsze będzie człowiek i stąd tak ważne jest rozwijanie kompetencji miękkich i kompetencji cyfrowych.

Debata była pierwszą z cyklu 10 rozmów poświęconych m.in. nowym technologiom, cyfryzacji w przedsiębiorstwach i gospodarce 4.0. W debatach uczestniczyć będą zawsze przedstawiciele świata biznesu, ekonomii, finansów oraz nauki, w tym osoby realizujące projekty finansowane ze środków RID UEP.

Nagranie z debaty jest dostępne na kanale YouTube UEP.

 

Projekt Ekonomia w Obliczu Nowej Gospodarki realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 - 2022 nr projektu 004/RID/2018/19 kwota finansowania 3.000.000 zł.

Pliki do pobrania