W dniu 3 lutego 2023. odbyła się Debata RID pt. Wyścig digitalizacyjny: Chiny kontra USA , która jest dostępna na kanale YouTube UEP.

 

W trakcie debaty odpowiadano na pytania

·         W jakich obszarach rywalizują ze sobą Państwo Środka i USA?

·         Jaki jest potencjał badawczy obu mocarstw?

·         W jakich nowych technologiach zamierzają specjalizować się oba kraje?

·         Jaka jest skuteczność polityki USA względem Chin?

·         Jak rywalizacja między Chinami a USA wpływa na świat i na same Chiny?

 

Paneliści:

 

Dr Błażej Sajduk: politolog, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ; zastępca kierownika Centrum Badań Ilościowych nad Polityką. Uczestnik licznych kursów z zakresu zarządzania i biznesu (m.in. w: Zeppelin Universität, Ivey Business School) i szkoleń poświęconych militarnym aspektom wykorzystania nowoczesnych technologii (m.in. prowadzonych przez Joint Special Operations University). Ekspert współpracownik Nowej Konfederacji, ekspert ds. bezpieczeństwa i edukacji Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Zainteresowania badawcze: stosunki międzynarodowe, rola nowych technologii dla współczesnego bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych. 

 

Dr hab. Ewa Cieślik, prof. UEP – pracownik naukowy Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Naukowo zajmuje się problematyką ekonomii rozwoju, rozwojem gospodarczym Chin i Chinami w stosunkach międzynarodowych. W ramach projektu RID zajmuje się tematem "Usługi ICT jako nowy kanał rozwoju łańcuchów wartości w ramach chińskiej Inicjatywy Pasa i Drogi: kreowanie wartości dodanej w przemyśle na przykładzie powiązań Chin z krajami Europy Środkowo-Wschodniej”. 

 

Moderator: dr hab. Beata Woźniak-Jęchorek. prof. UEP.