Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. W gronie 211 laureatów znalazł się pracownik naukowy UEP Pan dr Dawid Szutowski z Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny w Instytucie Rachunkowości i Zarządzania Finansami.  Laureaci będą otrzymywać miesięcznie stypendium wysokości 5 390 zł przez okres do 3 lat.
Pan dr Dawid Szutowski jest autorem licznych publikacji międzynarodowych, obecnie kierownikiem projektu badawczego NCN pt. Jakość decyzji w procesie innowacyjnym w przedsiębiorstwach biotechnologicznych.
Lista stypendystów dostępna na stronie Ministerstwa

Serdecznie gratulujemy!