Uczymy już od 34 999 dni
Aktualności

Dr hab. Katarzyna Mroczek-Dąbrowska, prof. UEP z zespołem otrzymała grant z NAWY

W dniu 9 listopada Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przyznała zespołowi UEP dofinansowanie w ramach konkursu "Granty interwencyjne". 


Zespół kierowany przez dr hab. Katarzynę Mroczek-Dąbrowską, prof. UEP, w którego skład wchodzą również dr Aleksandra Kania oraz dr Anna Matysek-Jędrych z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej realizować będzie projekt pt. Determinanty zdolności adaptacyjnej firmy do sytuacji kryzysowej. Przypadek Covid19 (Determinants of company's adaptability to crisis situation. The case of Covid). 


Projekt realizowany będzie we współpracy z Aalen University w Niemczech. 

Budżet projektu wynosi 95 920,00 zł; czas trwania wynosi 12 miesięcy (01.01.2021 do 1.01.2022).


Serdecznie gratulujemy!