Projekt pt. „Wykorzystanie Technologii Informacyjnych w podnoszeniu skuteczności Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)" przygotowany pod kierownictwem dr inż. Beaty Paliwody z Katedry Zarządzania Jakością został zarekomendowany do dofinansowania przez NCBR w konkursie TANGO V w kwocie 243 581,53 zł.

 

Projekt będzie polegać na przeprowadzeniu prac koncepcyjnych, rozwojowych oraz przedwdrożeniowych, których celem będzie stworzenie koncepcji i implementacja prototypu platformy internetowej EcoRank umożliwiającej śledzenie skuteczności organizacji w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ), łączącej użytkowników indywidualnych oraz organizacje. 

 

Oprogramowanie pomoże organizacjom monitorować, mierzyć i raportować osiągnięte efekty działalności środowiskowej oraz wskaźniki środowiskowe, a konsumentom uzyskać transparentną informację związaną z rzeczywistym wpływem organizacji na środowisko oraz porównać wpływ na środowisko różnych organizacji w celu podjęcia świadomej decyzji zakupowej. 

 

 

Konkurs TANGO to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki , które jest odpowiedzią na potrzebę zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi, a badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi. Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych. Pani dr Beata Paliwoda opracowała wniosek projektowy w konkursie TANGO na podstawie zrealizowanego w latach 2013-2015 projektu pt. Badania skuteczności i efektywności funkcjonowania Systemów Ekozarządzania i Audytu EMAS w przedsiębiorstwach na terenie Polski, w ramach konkursu NCN dla doktorantów PRELUDIUM.

 

Wyniki konkursu:

https://www.gov.pl/web/ncbr/wyniki-v-konkursu-tango-runda-ii