Uczymy już od 35 002 dni
Aktualności

Dr inż. Jakub Flotyński otrzymał grant w konkursie NCBR Lider XII

Dr inż. Jakub Flotyński prof. UEP, z Katedry Technologii Informacyjnych otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w konkursie LIDER na realizację projektu pt. "Tworzenie i eksploracja multimedialnych środowisk i materiałów szkoleniowych dla pracowników w Przemyśle 4.0 z zastosowaniem wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości oraz reprezentacji wiedzy dziedzinowej". Finansowanie wynosi 1 303 357,50 zł; natomiast partnerem wdrażającym w tym projekcie jest Amica S.A.


Wyniki konkursu są dostępne na stronie NCBR .Przemysł 4.0 to obecnie główny trend kształtujący rozwój produkcji, polegający na użyciu innowacyjnych technologii do komunikacji i współpracy między urządzeniami w fabryce oraz usprawnieniu automatycznego podejmowania decyzji i interfejsów człowiek-maszyna. Wiąże się to ze wzrostem złożoności wyposażenia fabryki i wzrostem stopnia skomplikowania pracy oraz potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia i życia niewykwalifikowanych pracowników; ryzykiem uszkodzenia urządzeń przez takich pracowników, co z kolei może zakłócać działanie innych współpracujących urządzeń. Szkolenie pracowników zwykle wymaga profesjonalnych trenerów i wyłączenia z produkcji danego sprzętu. Powoduje to wyzwania organizacyjne i dodatkowe koszty oraz obniża efektywność produkcji.
Przedmiotem projektu jest opracowanie metod i narzędzi tworzenia i eksploracji multimedialnych środowisk i materiałów szkoleniowych dla pracowników w Przemyśle 4.0 bazujących na VR, AR oraz reprezentacji wiedzy dziedzinowej. Wyniki projektu w znacznym stopniu rozwiążą wspomniane problemy. Pozwolą one tworzyć środowiska i materiały szkoleniowe VR/AR oraz eksplorować zawartą w nich wiedzę przez specjalistów dziedzinowych niebędących informatykami ani grafikami. Są to funkcje niespotykane dotąd w innych systemach.

Cele projektu obejmują opracowanie:
• metod i narzędzi tworzenia i eksploracji środowisk i materiałów szkoleniowych VR/AR przez ekspertów dziedzinowych,
• bazy komponentów szkoleń,
• bazy szkoleń w VR/AR,
• metody szkolenia pracowników z wykorzystaniem utworzonych narzędzi i baz,
• projektu przemysłowego stanowiska szkoleniowego VR/AR.


Przyznane środki pozwolą na finansowanie badań realizowanych na UEP, rozwój zespołu oraz zakup sprzętu i oprogramowania.