Uczymy już od 35 003 dni
Aktualności

Dr Maciej Beręsewicz otrzymał dofinansowanie z NCN w ramach konkursu OPUS 20

Dr Maciej Beręsewicz z Katedry Statystyki otrzymał finansowanie w kwocie 858 tys. złotych z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 20 na realizację projektu pt. "Statystyka cudzoziemców bez spisu powszechnego - jakość integracja danych i estymacja”.
Głównym celem projektu jest opracowanie metod estymacji wielkości i charakterystyk populacji cudzoziemców w Polsce w oparciu o dostępne źrodła danych. Ze względu na ubogość informacji w rejestrach administracyjnych planuje się wykorzystanie alternatywnych źródeł danych, takich jak informacje pozyskane ze smartfonów. Wykorzystanie wielu zbiorów ma pozwolić na uzyskanie szacunków na wzór spisu, jednak bez konieczności przeprowadzania badania w tradycyjnej formie. Wiąże ze to jednak ze sobą wyzwania metodologiczne wynikające z łączenia wielu źródeł danych oraz ich niestatystycznej natury. W związku z powyższym zespół badawczy kładzie duży nacisk na uwzględnienie w procesie estymacji oraz ocenie jakości uzyskanych szacunków wpływu integracji danych oraz błędów nielosowych (np. błędów pokrycia, błędów łączenia, nieignorowalnych braków danych), którymi obarczone są administracyjne oraz alternatywne źródła danych.

Serdecznie gratulujemy!