W ramach programu Granty interwencyjne Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu pozyskał dofinansowanie dwóch projektów naukowych:

 

Projekt kierowany przez dr hab. Ewę Łaźniewską, prof. UEP we współpracy z partnerem zagranicznym: “Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of NAS of Ukraine” pt.: „Wyzwania na rynku pracy w powiatach na pograniczu polsko-ukraińskim w aspekcie napływu uchodźców wojennych z Ukrainy. Ocena sytuacji, wnioski dla polskich regionów, przedsiębiorców i powiatowych urzędów pracy”. Całkowity budżet projektu: 261 400,00zł

 

Projekt kierowany przez prof. dr hab. Beatę Stępień, w kooperacji z University at Albany, State University of New York oraz German Institute for Global and Area Studies zatytułowany „Wpływ sankcji na przedsiębiorstwa krajów je nakładających – przypadek konfliktu zbrojnego pomiędzy Rosja i Ukrainą (skr. RUSAN)” Budżet projektu: 297 000,00 zł.

 

Gratulujemy laureatkom!