Uczymy już od 35 009 dni
Aktualności

Międzyuczelniane Granty Badawcze – wyniki konkursuSzanowni Państwo,

ogłaszamy wyniki I edycji konkursu na Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW-UEK-UEP-UEKat, 

w którym decyzją Międzyuczelnianej Komisji Naukowej finansowanie otrzymuje 5 międzyuczelnianych zespołów, spośród 30 złożonych wniosków.

Grant na realizację badania naukowego przyznano następującym zespołom:

1.      Tytuł: Wykorzystanie metod uczenia maszynowego w estymacji premii za ryzyko na globalnych rynkach akcji

Zespół w składzie:

dr hab. Adam Zaremba – UEP Kierownik badania naukowego

prof. dr hab. Adam Szyszka – SGH

dr Aleksander Mercik – UEW

dr Przemysław Konieczka – SGH

dr Szymon Okoń – SGH

mgr Daniel Ciuprak – Szkoła DoktorskaUEW

mgr Łukasz Kołodziejczyk – Szkoła DoktorskaSGH

mgr Tomasz Kaczmarek – Szkoła DoktorskaUEP

 

2.      Tytuł: Projektowanie innowacyjnych produktów żywnościowych w procesie zrównoważonej metody ograniczania odpadów przetwórstwa owoców

Zespół w składzie:

dr hab. Alfred Błaszczyk, prof. UEP – Kierownik badania naukowego

prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos – UEW

prof. dr hab. inż. Stanisław Popek – UEK

dr hab. Justyna Syguła-Cholewińska – UEK

dr hab. Tomasz Sawoszczuk – UEK

dr hab. inż. Bogdan Pachołek – UEP

dr Agnieszka Piekara – UEW

dr inż. Sylwia Sady – UEP

 

3.      Tytuł: Zmiany otwartości gospodarek w dobie ogólnoświatowych kryzysów ekonomicznych oraz ich konsekwencje mezo- i makroekonomiczne

Zespół w składzie:

dr Marta Wajda-Lichy – UEK – Kierownik badania naukowego

dr hab. Jan  Acedański – UEKat

dr hab. Marek A. Dąbrowski – UEK

dr hab. Łukasz Jabłoński – UEK

dr Anna Matysek-Jędrych – UEP

dr hab. Katarzyna Mroczek-Dąbrowska – UEP

dr hab. Julia Włodarczyk – UEKat

mgr Martyna Bieleń – Szkoła DoktorskaUEKat

 

4.      Tytuł: Sektor LendTech i zjawisko wykluczenia kredytowego w dobie zrównoważonych finansów – zależności, konsekwencje, rekomendacje

Zespół w składzie:

dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP Kierownik badania naukowego

dr hab. Małgorzata Solarz, prof. UEW

dr Anna Warchlewska – UEP

mgr Filip Kliber – UEP

dr hab. Paweł Niedziółka, prof. SGH

dr Łukasz Gębski – SGH

dr Ewa Cichowicz – SGH

mgr Jakub Kubiczek – Szkoła DoktorskaUEKat

 

5.      Tytuł: Innowacyjność przedsiębiorstw społecznych w warunkach gospodarki 4.0 – determinanty, znaczenie, wyzwania

Zespół w składzie:

dr hab. Paweł Mikołajczak, prof. UEP – Kierownik badania naukowego

dr hab. Izabella Steinerowska-Streb – UEKat

dr Norbert Laurisz – UEK

dr Agnieszka Pacut – UEK

dr Martyna Wronka-Pośpiech – UEKat

dr Agnieszka Żur – UEK

 

Lista rankingowa pozostałych projektów (kolejność według liczby uzyskanych punktów):

6.      Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie rynków finansowych

7.      Znaczenie przywództwa w budowaniu odporności organizacyjnej. Perspektywa przedsiębiorstw sektora energetycznego

8.      Wykorzystanie uczenia maszynowego w zarządzaniu jakością usług hotelarskich

9.      Green Airports. Proekologiczne działania portów lotniczych w Europie - istota, uwarunkowania i znaczenie

10.  Wielowymiarowa analiza zróżnicowania krajów i regionów Unii Europejskiej w erze starzenia się populacji

11.  Model dojrzałości zarządzania ryzykiem zrównoważonego rozwoju. Od indeksu ryzyka do oceny poziomu dojrzałości

12.  Alfabetyzacja i zachowania finansowe oraz odporność finansowa osób indywidualnych - analiza komparatywna wybranych krajów OECD

13.  Regionalna integracja gospodarcza w Afryce i Azji. W poszukiwaniu nowego modelu integracji

14.  Model kompetencji przyszłości na potrzeby zrównoważonego rozwoju w gospodarce cyfrowej

15.  Ekoinnowacje a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw w Polsce

16.  Wizja Miasta 2030 – wyzwania i rekomendacje dla polityki rozwoju miast w Polsce

17.  Renty dożywotnie w zabezpieczeniu ekonomicznym starości

18.  Efektywność świadczenia usługi rehabilitacji pocovidowej w sanatoriach jako przejaw odporności organizacji ochrony zdrowia

19.  Popyt na zrównoważone budownictwo mieszkaniowe- determinanty skłonności do zapłaty za zielone charakterystyki nieruchomości

20.  Odporność gospodarek regionalnych na szoki wywołane pandemią COVID-19 z perspektywy Polski

21.  Rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych a zmiany w użytkowaniu przestrzeni miast

22.  Ekologizacja systemów podatkowych w krajach OECD – analiza wielodyscyplinarna i wieloperspektywiczna

23.  Jakimi konsumentami energii są młodzi dorośli Polacy? Jakościowe i ilościowe badania postaw studentów uczelni ekonomicznych

24.  Tworzenie i dystrybucja wartości dodanej w branży przetwórstwa owoców na przykładzie producentów wina i cydru w Polsce

25.  Modelowanie ryzyka systemowego z uwzględnieniem wpływu czynników ESG

26.  Wpływ cech osobowości na postrzeganie barier we wdrażaniu innowacji cyfrowych

27.  Strategie ESG (Environmental, Social, Governance) w polskim sektorze bankowym w kontekście skutków pandemii COVID-19 i transformacji technologicznej sektora

28.  Ewolucja rachunkowości w kontekście teorii, praktyki i dydaktyki w warunkach pracy zdalnej z perspektywy pokoleń X, Y, Z

29.  Doskonalenie metod i narzędzi identyfikacji i porównywania informacji niefinansowych oraz ich wykorzystanie w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

30.  Zielona Przedsiębiorczość i zrównoważona konsumpcja pokolenia Z w realizacji zrównoważonego rozwoju