Uczymy już od 35 009 dni
Aktualności

Pierwszy grant badawczy w programie Horyzont 2021

Zespół naukowców z Instytutu Gospodarki Międzynarodowej, UEP wraz z partnerami zagranicznymi zdobył międzynarodowy grant badawczy pt. Towards a World Integrated and Socio-economically Balanced European Economic Development Scenario (TWIN SEEDS) (Project ID – 101056793) w programie Horyzont Europa (HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01). 

W skład międzynarodowego konsorcjum badawczego, którym kierują naukowcy z Politechniki w Mediolanie, poza badaczami z UEP, wchodzą naukowcy z  Austrii, Holandii, Hiszpanii, Danii, Francji i Belgii. Wartość całego projektu wynosi 2,7 mln Euro. Natomiast budżet dla zespołu naukowców z naszego Uniwersytetu wynosi 174 tys. Euro.

W zespole UEP kierowanym przez prof. dr hab. Barbarę Jankowską uczestniczą pracownicy Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej - prof. dr hab. Marian Gorynia, dr hab. Katarzyna Mroczek-Dąbrowska, prof. UEP, dr Aleksandra Kania, dr Anna Matysek-Jędrych, prof. UEP; Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych - dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. UEP; Katedry Zarządzania Międzynarodowego - prof. dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat; Katedry Logistyki Międzynarodowej - prof. dr hab. Maciej Szymczak.

Projekt ma służyć diagnozie przemian w globalnych łańcuchach wartości, dokonujących się pod wpływem nowych trendów technologicznych, zmian w polityce oraz wyzwań geopolitycznych. Realizacja zaplanowanych zadań badawczych pozwoli na rozpoznanie geograficznej reorganizacji globalnych łańcuchów wartości w kontekście zmian geopolitycznych, ekonomicznych i technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem roli przedsiębiorstw międzynarodowych, ich filii oraz dostawców współpracujących z nimi na rynkach goszczących. Ponadto, w projekcie zostaną zbadane skutki wyzwań, jakie wystąpiły w związku z pandemią COVID-19 w obszarze stosunków handlowych i globalnych łańcuchów wartości oraz produkcji międzynarodowej w strategicznych sektorach, w tym w sektorze zdrowia.

Zaprojektowane studia badawcze mają służyć również rozpoznaniu, w jaki sposób postęp technologiczny i reorganizacja globalnych łańcuchów wartości oddziałują dalej na nierówności społeczne poprzez zmianę międzynarodowej specjalizacji produkcji oraz zmianę organizacji pracy. Jednocześnie zbadane zostaną interakcje między zidentyfikowanymi zmianami i koniecznymi z perspektywy celów środowiskowych działaniami dostosowawczymi w ramach globalnych łańcuchów wartości. 

Badacze nakreślą także implikacje dla dynamiki produktywności, wzrostu i konkurencyjności na poziomie regionalnym, krajowym i ponadnarodowym. Wreszcie, wykonane studia badawcze mają doprowadzić do przygotowania wieloaspektowych scenariuszy dla polityk w takich kluczowych obszarach, jak handel, inwestycje, konkurencja, jak i dla polityki społecznej. Opracowane scenariusze będą stanowić podstawę dla rekomendacji pod adresem zarówno przedsiębiorstw, jak i polityki gospodarczej.

Serdecznie gratulujemy!