Zespół naukowców UEP w składzie: prof. dr hab. Barbara Jankowska, dr hab. Piotr Trąpczyński, prof. UEP, oraz dr Łukasz Puślecki. zdobyli grant badawczy w konkursie NCN BEETHOVEN CLASSIC 4 na realizację projektu "Budowanie wiarygodności i wyniki ekonomiczne firm z gospodarek post-transformacyjnych w krajach rozwiniętych – badanie polskich filii w Niemczech, w wysokości 739 698 zł na współpracę badawczą z HHL Leipzig Graduate School of Management. 
Spośród 76 wniosków złożonych, 15 otrzymało rekomendację do finansowania projektów. Wyniki  w formie listy rankingowej dostępne są na stronie NCN, w której projekt pracowników UEP zajął pierwsze miejsce.

Celem projektu jest zbadanie uwarunkowań wiarygodności i sukcesu rynkowego firm z krajów posttransformacyjnych w krajach wyżej rozwiniętych w sensie otoczenia gospodarczego i instytucjonalnego. Pomimo faktu, iż niemieckie przedsiębiorstwa od dłuższego czasu dokonują inwestycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności w Polsce, odwrotne zjawisko pozostaje nadal relatywnie ograniczone. Stąd niewiele uwagi badawczej poświęcono strategiom i wynikom ekonomicznym polskich filii w Niemczech. Do niedawnych przykładów tego zjawiska można zaliczyć trzy przejęcia niemieckich przedsiębiorstw przez meblarską firmę Nowy Styl Group, czy z drugiej strony rozwój własnej działalności przez markę odzieżową Reserved. O ile działania te można uznać za wyraz dynamicznej i przedsiębiorczej ekspansji, o tyle oznacza to jednocześnie, że wiele firm próbujących wejść na rynek niemiecki musi poszukiwać innych taktyk aniżeli wyłącznie poleganie na własnej marce i wizerunku wynikającym z kraju pochodzenia. W istocie, istnieją przesłanki, że powodzenie polskich filii w Niemczech może być problematyczne z uwagi na nadal relatywnie ograniczone zasoby menedżerskie i krótkie międzynarodowe doświadczenie polskich przedsiębiorstw na tle ich konkurencji z krajów wysoko rozwiniętych. Projekt podejmuje te wyzwania i stawia za główny cel identyfikację czynników sukcesu wejścia na rynek i dalszego rozwoju polskich firm w Niemczech. Z perspektywy Polski, udane wejście przedsiębiorstw na rynek niemiecki pozwala na zwiększanie konkurencyjności firm i całej gospodarki. Niemcy, z drugiej strony, dążą do zachęcania inwestorów zagranicznych do generowania miejsc pracy i podnoszenia wydajności gospodarki. Biorąc pod uwagę pierwszorzędne znaczenie polsko-niemieckich relacji gospodarczych, głównym celem projektu jest zbadanie strategii i warunków brzegowych budowania wiarygodności na rynku zagranicznym przez przedsiębiorstwa z gospodarek post-transformacyjnych oraz w jaki sposób ta wiarygodność wpływa na długotrwały sukces rynkowy.

Projekt przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat podnoszenia umiejętności i kompetencji przez filie przedsiębiorstwa z krajów post-transformacyjnych w celu długookresowego wzrostu na rynkach wyżej rozwiniętych od kraju pochodzenia, co jest charakterystyczne dla sytuacji polskich filii na rynku niemieckim.