Dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP, Kierownik projektu "Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki" informuje, że w drugiej edycji konkursu na wewnętrzne projekty badawcze  zaakceptowanych do realizacji zostało 10 wniosków.

 

Do konkursu zgłoszonych zostało łącznie 37 wniosków, z czego 12 zostało odrzuconych na pierwszym etapie oceny (zgodność z problematyką projektu RID).

Do oceny merytorycznej przeszło 25 wniosków.

Zaakceptowane zostały wnioski powyżej 18 pkt (na 30 pkt możliwych do uzyskania).

 

Komisja Konkursowa zdecydowała o ogłoszeniu 3 edycji konkursu na początku czerwca 2020 roku.

Harmonogram 3 edycji został ogłoszony na stronie projektu RID

 

Gratulujemy serdecznie zwycięskim Zespołom projektowym i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu.Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjęty do finansowania w drodze konkursu Regionalna Inicjatywa Doskonałości na podstawie umowy nr 004/RID/2018/19 z dnia 28.01.2019, w kwocie 3.000.000 zł.