W dniu 20 listopada 2019 r. odbyło się szkolenie dla wnioskodawców konkursów organizowanych przez NCN, które przeprowadził dr inż. Tomasz Szumełda - Koordynator Dyscyplin w dziale nauk ścisłych i technicznych NCN.


Program szkolenia:
·  Konkursy krajowe i międzynarodowe,
·  Kalendarz konkursowy,
·  Procedura oceny wniosku,
·  Ograniczenia w składaniu wniosków,
·  Dokumentacja konkursowa,
·  Konstrukcja wniosku,
·  Rozliczanie projektów

Prezentacja dostępna w plikach do pobrania.

Szkolenie organizowane i finansowane w ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 004/RID/2018/19 z dnia 28.01.2019, w kwocie 3.000.000 zł


Organizator szkolenia: Dział Badań Naukowych