Zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców konkursów organizowanych przez NARODOWE CENTRUM NAUKI

Szkolenie poprowadzi: dr inż. Tomasz Szumełda - Koordynator Dyscyplin w dziale nauk ścisłych i technicznych NCN

Termin: 20.11.2019 r., godz. 9.30-13.00

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Aula Gmach Główny


Program szkolenia:
·  Konkursy krajowe i międzynarodowe,
·  Kalendarz konkursowy,
·  Procedura oceny wniosku,
·  Ograniczenia w składaniu wniosków,
·  Dokumentacja konkursowa,
·  Konstrukcja wniosku,
·  Rozliczanie projektów


Organizator szkolenia: Dział Badań Naukowych

Rejestracja na szkolenie: do 10 listopada br. pod adresem e-mail: szkolenia.dbn@ue.poznan.pl 

Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie organizowane i finansowane w ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 004/RID/2018/19 z dnia 28.01.2019, w kwocie 3.000.000 zł


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-875), przy al. Niepodległości 10.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ue.poznan.pl; osobiście (pokój 1715 Collegium Altum) lub listownie na wskazany powyżej adres.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania przez UEP wiadomości dotyczących badań naukowych, możliwości uzyskania grantów oraz informacji o działalności Działu Badań Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. 

W każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgodę wobec przetwarzania danych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.