W roku ubiegłym zakończył się wielki program badawczy finansowany przez Komisje Europejską – Horyzont 2020. Teraz wchodzimy w nowy etap finasowania projektów badawczych, ze zmodyfikowanymi zasadami oraz wyraźnie sprecyzowana tematyką badawczą.

W chwili otwarcia nowego programu, pod nazwą Horyzont Europa, sieć regionalnych punktów kontaktowych organizuje cykl prezentacji przybliżających nowy program ramowy – „Tydzień z Horyzontem Europa”. Wydarzenie odbędzie się w formule on-line i potrwa od 8 do 12 lutego. Prezentacje zgrupowane zostały w 16 sesjach, można się zarejestrować na poszczególne sesje w zależności od interesującej Państwo tematyki.

Program wydarzenia z linkami dostępny jest na stronie wydarzenia: Tydzień z Horyzontem Europa (zut.edu.pl)


Ze swojej strony polecamy szczególnie:
- Sesje I i III w poniedziałek 8 lutego o nowościach i korzyściach z udziału w Horyzoncie Europa oraz poszukiwaniu odpowiedniego partnera;
- Sesję IV we wtorek 9 lutego o grantach indywidualnych ERC;
- Sesję VII w środę 9 lutego o głównych tematach badawczych;
oraz Sesję XII w piątek 12 lutego o tym, jak zwiększyć szanse na sukces naszego wniosku o projekt.