W ramach projektu RID zapraszamy na webinarium Internet of Things Related Methods, Research Approaches, and Cases prowadzone przez profesor Christine Falkenreck, które odbędzie się 22 listopada 2022r.  w godzinach 14:00-16.00.

 

Webinarium jest przeznaczone dla pracowników, doktorantów i studentów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu digitalizacji i skutecznych strategii cyfrowych. 


Warsztat będzie prezentował praktyczne aspekty zastosowania równań strukturalnych w analizie danych, prowadzony w języku angielskim obejmie następujące zagadnienia:

- IoT-related research processes – What is new and what is different in this field of research
- Overview on selected study findings – What does this mean for researchers and practitioners? 
- The evaluation software SmartPLS – A short introduction.


Christine Falkenreck jest profesorem (Research Professor) Uniwersytetu w Hof, Niemcy, wcześniej pracowała jako Profesor Zarządzania Biznesem. Od 2016 roku jest ekspertką ds. transformacji cyfrowej i Internetu Rzeczy Komisji Europejskiej. Zapraszam do zapoznania się z osiągnięciami prowadzącej na google scholar.

Warsztat odbędzie się na platformie Zoom. Obowiązują zapisy poprzez aplikację: https://app.ue.poznan.pl/Workshops/ 

  

Zespół RID 

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2023 nr projektu 004/RID/2018/19 z dnia 28.01.2019, kwota finansowania 3.000.000 zł