W ramach corocznie ogłaszanego przez MEiN programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki w module: Popularyzacja nauki i promocja sportu, Uniwersytet Ekonomiczny w  Poznaniu pozyskał środki na wszystkie projekty złożone w bieżącym konkursie tj.:

"Ekonomiczna Piątka" - Bieg Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;  wniosek przygotowany przez mgr inż. Rafała Wieruszewskiego ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Bieg, organizowany corocznie, ma charakter akademicki tzn. jest tworzony przez studentów i w oparciu o potencjał Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.  Bieg ma na celu aktywizację fizyczną i integrację jego uczestników oraz położenie nacisku nie tylko na rozwój umysłowy, ale również na aktywność fizyczną studentów. Budżet projektu: 56 298,00 zł, czas realizacji 11 miesięcy.


Studencie w góry rusz! – 25 lat turystyki kwalifikowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, składający wniosek dr Jakub Staniszewski, prezes Sekcji Turystyki Kwalifikowanej w Klubie Uczelnianego AZS UEP. Celem głównym projektu jest upowszechnienie turystyki kwalifikowanej, w szczególności górskiej, wśród społeczności akademickiej, w tym wśród studentów UEP, poprzez promowanie zaangażowania w aktywność Sekcji Turystyki Kwalifikowanej.  


Kadry ekonomiczne. Promocja wiedzy ekonomicznej i badań naukowych na UEP – inicjatywa i koordynacja DBN (Izabela Maciejowska, Małgorzata Plenzler-Fedorowicz) oraz dr Piotr Gaczek z Katedry Strategii Marketingowych – kierownictwo. Celem głównym projektu jest popularyzacja badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu skierowana do szerokiego odbiorcy. W projekcie chcemy przybliżyć i oswoić postrzeganie wpływu ekonomii, pokazać jak badania prowadzone na UEP mogą mieć i mają zastosowania praktyczne oraz jak bardzo są ciekawe. Rezultatami projektu mają być: 21 filmów, 41 infografik oraz 21 podkastów, które przedstawią zjawiska i pojęcia społeczne i ekonomiczne, w realizację których zaangażowanych zostanie ok. 60 pracowników naukowych UEP, a także studenci i zaproszeni goście. 


Podcast i blog naukowy - Ekonomia Szczęścia – dr hab. Piotr Michoń, prof. UEP - Głównym celem projektu jest stworzenie popularnej platformy promującej dokonania naukowe w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Celem projektu jest by naukowcy, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik upowszechniania informacji, w atrakcyjny sposób tłumaczyli zagadnienia naukowe. W ten sposób narodził się pomysł bloga naukowego, który funkcjonuje od października 2020 roku, Ekonomia Szczęścia (https://ekonomiaszczescia.pl/)   

Natomiast w programie MEIN Doskonała nauka w module: Wsparcie konferencji naukowych dofinansowanie uzyskała prof. dr hab. Ewa Sikorska z zespołem organizującym  konferencję naukową: 1st International Conference on Quality and Management Sciences.


W ramach tego samego programu Doskonała nauka w module Wsparcie monografii naukowych dofinansowanie do publikacji w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu uzyskały monografie:

  1. Wycena roślinnych aktywów biologicznych z uwzględnieniem ryzyka prowadzenia działalności rolnej, dr Dawid Obrzeżgiewicz; 
  2. Tendencje rozwoju współczesnego rynku nieruchomości mieszkaniowych, red. Piotr Bartkowiak
  3. Zastosowanie ekonomicznej analizy prawa do badania efektywności regulacji z zakresu rachunkowości, dr Jarosław Szyszka (kwota: 16 520,90zł)

Koordynację wniosków konkursowych prowadziła Redaktor Naczelna Wydawnictwa UEP dr Eliza Szybowicz.