W wyniku kolejnej edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki dofinansowanie uzyskali: 
W ramach konkursu OPUS: dr hab. Adam Zaremba, prof. UEP, na realizację projektu pt. Premie czynnikowe na rynkach aktywów: Analiza dwóch stuleci historii rynków finansowych " ; kwota dofinansowania 343 862 zł
W ramach konkursu PRELUDIUM: doktorant mgr Mateusz Kot projekt pt. Tożsamość inteligentnych agentów w relacjach biznesowych; kwota dofinansowania 130 760 zł.
W ramach konkursu MINIATURA 3 dofinansowanie na realizacje pojedynczego działania naukowego uzyskali:
dr Aneta Kaczyńska, Modele hazardu w analizie ekonomicznych, społecznych i politycznych czynników podejmowania współpracy międzygminnej;  kwota 29 994 zł
dr Tomasz Grzegorczyk, Konsumenci wobec radykalnych innowacji: rola zaufania i postrzeganego ryzyka; kwota 33 554 zł
dr hab. Agata Maria Kliber, Mapa polskiego FinTechu. Ekosystem, modele biznesowe, wyzwania i bariery; 49 500 zł


Gratulujemy zwycięzcom!