Francuskojęzyczne czasopismo RIELF  wydawane jest od 2016 r. przez Association Internationale des Économistes de Langue Française (AIELF) we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu (UEP), a od 2018 roku także z Universidade Bernardo O’Higgins w Santiago de Chile (UBO).


Jego powstanie poprzedziło wydanie dwóch numerów 12/2014 (10 artykułów, 16 autorów z Belgii, Francji i Polski) i 2/2016 (9 artykułów, 18 autorów z Francji, Hiszpanii i Polski) STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA z inicjatywy i pod redakcją prof. Krzysztofa Malagi i prof. Jean-Christophe’a Poutineau. Właśnie to polskojęzyczne czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu stało się pierwowzorem (czasopismem matką) dla RIELF wydawanego w języku francuskim pod redakcją prof. Bernarda Landais i prof. Krzysztofa Malagi


Od 2019 roku redaktorem naczelnym RIELF jest prof. Krzysztof Malaga, który pełni również funkcję Dyrektora Naukowego AIELF.


Łącznie w dwóch numerach SOEP w języku francuskim, opublikowano 19 artykułów napisanych przez 34 autorów z 4 krajów (Belgia, Francja, Hiszpania i Polska).


Dotychczas ukazały się następujące numery RIELF:

  • Vol, 1, nr 1/2016, 16 artykułów, 21 autorów z Algierii, Belgii, Francji, Gabonu, Kamerunu, Maroko i Polski.
  • Vol. 2, nr 1/2017, 15 artykułów, 21 autorów z Francji, Gabonu, Kamerunu, Portugalii i Maroko.
  • Vol. 2, nr 2/2017, 13 artykułów, 17 autorów z Belgii, Chile, Francji, Kamerunu, Polski, Rumunii i Ukrainy.
  • Vol. 3, nr 1/2018, 13 artykułów, 17 autorów z Francji, Gabonu, Nigru, Polski, Togo i Senegalu.
  • Vol. 3, nr 2/2018, 17 artykułów, napisanych przez 24 autorów z Francji, Kamerunu, Kanady, Libanu, Nigru, Portugalii, Republiki Kongo, Rosji, Senegalu i Tunezji.
  • Vol. 4, nr 1/2019, 18 artykułów, napisanych przez 20 autorów z Belgii, Bułgarii, Francji, Hiszpanii, Kamerunu, Kanady, Polski, Togo, Senegalu i Włoch.
  • Vol. 4, nr 2/2019, 9 artykułów, napisanych przez 14 autorów z Francji, Kamerunu, Nigru, Polski, Senegalu i Togo. Jest to pierwszy numer wydany w czasie sprawowania przez prof. Krzysztofa Malagę funkcji dyrektora naukowego AIELF oraz redaktora naczelnego RIELF.
  • Vol.5, nr 1/2020, 11 artykułów, napisanych przez 23 autorów z Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii.


Łącznie w ośmiu wydanych dotąd numerach RIELF, opublikowano 112 artykułów, napisanych przez 157 autorów z 23 krajów: Algierii, Belgii, Bułgarii, Chile, Francji, Gabonu, Hiszpanii, Kamerunu, Kanady, Libanu, Maroko, Nigru, Polski, Portugalii, Republiki Konga, Rosji, Rumunii, Togo, Tunezji, Senegalu, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch.