Galeria plakatu – impresje na temat Gospodarki 4.0  - promocja projektu RIDProjekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjęty do finansowania w drodze konkursu Regionalna Inicjatywa Doskonałości na podstawie umowy nr 004/RID/2018/19 z dnia 28.01.2019, w kwocie 3.000.000 zł.