Badania naukowe UEP

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych prowadzonych z udziałem ludzi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu została powołana Zarządzeniem nr 5/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2017 roku.

Przewodniczącą Komisji została dr hab. Barbara Pogonowska, prof. nadzw. UEP,
członkowie:
dr hab. Ewa Jerzyk, prof. nadzw. UEP
dr hab. Grażyna Dehnel, prof. nadzw. UEP
dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. nadzw. UEP
dr inż. Natalia Czaja-Jagielska
dr Krzysztof Szwarc
dr Bartłomiej Pierański (do 11.09.2018 roku)
mgr inż. Dominik Filipiak  – Rada Doktorantów

Zakres kompetencji i obowiązki Komisji określa Regulamin pracy Komisji ds. Etyki badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2017 Rektora UEP z dnia 26 stycznia 2017 roku.


Zarządzenie nr 24/2019 Rektora UEP w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2017 Rektora UEP z dnia 26 stycznia 2017 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji ds. Etyki Badań Naukowych prowadzonych z udziałem ludzi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu


Wnioski w formie elektronicznej należy przesyłać na adres mailowy komisja.etyki@ue.poznan.pl