Uczymy już od 35 116 dni
Badania naukowe UEP

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych prowadzonych z udziałem ludzi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu została powołana Zarządzeniem nr 5/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2017 roku.

Obecnie Komisję tworzą następujące osoby:
przewodniczący: dr Krzysztof Szwarc
członkowie: 
dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP
dr hab. Ewa Jerzyk, prof. UEP
dr hab. Bartłomiej Pierański, prof. UEP
dr hab. inż. Magdalena Kaźmierczak, prof. UEP
dr hab. inż. Hanna Pondel, prof. UEP
dr hab. Aleksander Grzelak, prof. UEP
mgr Michał Barszczewski

Zakres kompetencji i obowiązki Komisji określa Regulamin pracy Komisji ds. Etyki badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2017 Rektora UEP z dnia 26 stycznia 2017 roku oraz Zarządzenie nr 19/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2017 Rektora UEP w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji ds. Etyki Badań Naukowych prowadzonych z udziałem ludzi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (ze zm.).

Regulamin wraz z załącznikami (wniosek, oświadczenia, informacje dla uczestnika badania i badacza) znajduje w plikach do pobrania.

Wnioski w formie elektronicznej należy przesyłać co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia badania na adres mailowy krzysztof.szwarc@ue.poznan.pl