Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

- od 2017 – adiunkt Katedry Pracy i Polityki Społecznej

- 2011-2017 – asystent, potem adiunkt w Katedrze Statystyki i Demografii

- 2010 – uzyskanie tytułu doktora nauk ekonomicznych; rozprawa doktorska pt. „Rozpad małżeństw i społeczna percepcja rozwodów w Polsce” zdobyła I miejsce w XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny STATISTICA organizowanego przez StatSoft Polska pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego

- 2005 - uzyskanie tytułu magistra ekonomii

 

Zainteresowania badawcze:

subiektywna jakość życia dzieci, procesy rozpadu małżeństw, statystyka społeczna,

 

Działalność dydaktyczna:

- prowadzone przedmioty: Metody analizy zjawisk ekonomicznych i finansowych, Statystyka opisowa, Wnioskowanie statystyczne

- laboratoria komputerowe z wybranych metod statystycznych (z zastosowaniem m.in. oprogramowania Statistica) na studiach podyplomowych: Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie

- seminarium licencjackie: Badanie zjawisk społeczno-demograficznych z zastosowaniem statystycznych metod analizy danych

 

Projekty badawcze:

- od 2016 – członek zespołu realizującego: „Badanie subiektywnego wymiaru jakości życia dzieci w Polsce” (grant NCN), stanowiącego część III fali międzynarodowego projektu Children`s Worlds – International Survey of Children’s Well-being (www.isciweb.org)

- 2013-2016 - członek zespołu realizującego: „Badanie subiektywnego wymiaru jakości życia dzieci w Wielkopolsce”, stanowiącego część II fali projektu Children`s Worlds

 

Konferencje w ostatnich kilku latach:

- 27.09-1.10.2017 – The 15th annual conference of the International Society for Quality-of-Life Studies “Quality-of-life: Towards a Better Society”, referat: Comparing children’s subjective well-being countries: Means or inequalities?, University of Innsbruck, Innsbruck, Austria

- 27.06-1.07.2017 – The 6th Conference of the International Society for Child Indicators “Children in a World of Opportunities: Innovations in Research, Policy and Practice”, referat: Spatial differentiation of child subjective well-being in Europe, McGill University, Montreal, Canada

- 24-28.05.2017 – The opening meeting of the third wave of the ISCWeB Project, Children's Worlds – International Survey of Children’s Well-being, Goethe-University, Frankfurt, Germany

- 20-21.10.2016 – International Conference “Investing in Children – Social Innovations for Children and Youth: Research and Practice”, Fourth edition of the “Neglected Childhood” conference series, referat:Are the Polish children happy? A comparison of subjective well-being amongst children in Poland and other countries, UŁ, Łódź

- 13.05.2015 – Working Group on the Quality of Childhood at the European Parliament (QoC), 52nd session: Children's Well-Being Indicators: a Powerful Tool to Improve the Well-Being of Children. Launch of the European Report of Children's Worlds, European Parliament, Brussels, Belgium

- 5-8.05.2015 – Symposium Children's Worlds (ISCWeB) Launch of the Second Wave Findings, referat: ISCWeB Project in Poland – national report, Marbach Castle, Germany

- 23-26.04.2014 – Working Meeting of the Principal Investigators of the ISCWeB Project, Children's Worlds – International Survey of Children’s Well-being, referat: ISCWeB Project in Poland – sampling and data collection process, Boğaziçi University, Istanbul, Turkey

- 11-13.09.2013 – XXII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna) pt. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, referat: Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia w województwie wielkopolskim w roku 2011, Karpacz

- 20-21.06.2013 – XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, referat: Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia dzieci w Europie, SGGW, Warszawa

 

Funkcje pełnione na Uczelni:

- 2017 – sekretarz Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Ekonomii ds. naboru na studia niestacjonarne zaoczne

 

Funkcje pełnione poza Uczelnią: 

- od 2017 – członek International Society for Child Indicators (http://isci-haruv.org/)

- od 2014 – członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego, oddział w Poznaniu