Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, 
specjalności: demografia, statystyka

Zainteresowania badawcze:
 • Koniunktura i prognozowanie demograficzne,
 • Metoda reprezentacyjna,
 • Statystyka regionalna
Funkcje pełnione w UE:
 • Członek Komisji Wydziałowej ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych Uzyskanych za Granicą,
 • Dyrektor Centrum Statystyki Regionalnej
Współpraca z innymi instytucjami:
 • Członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN na kadencję 2007-2010
 • Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • Komitet Rehabilitacji i Integracji Społecznej
 • Komitet Redakcyjny „Polish Population Review”
 • Polskie Towarzystwo Demograficzne
 • Polskie Towarzystwo Statystyczne
 • Rada Wydawnicza „Polish Population Review”
 • Redakcja „Przeszłość Demograficzna Polski”
 • Rada Naukowa „Studiów Demograficznych”
 • International Union for the Scientific Study of Population
 • International Association of Survey Statisticians IASS
Hobby:
 • Zainteresowania pozazawodowe: szachy, historia starożytna, turystyka piesza i informatyka. Wolny czas wypełniają mi „żeglowanie” po internecie i piesze wędrówki.
 • Za swe największe osiągnięcie uważam powołanie Centrum Statystyki Regionalnej. 
 • Cenię prawdę, solidność i hart ducha, sam zaś jestem uparty i wytrzymały. 
 • Uwielbiam kuchnię francuską, makaron z serem i kaczkę z pyzami.