Doktor nauk ekonomicznych

Zainteresowania badawcze:
  • Big data, internetowe źródła danych i próby nielosowe
  • Problematyka braków odpowiedzi
  • Metoda reprezentacyjna
Funkcje pełnione w UE:
  • Sekretarz w Komisji ds. Oceny Parametrycznej WIGE 
  • Członek Komisji ds. Dotacji Projakościowej WIGE
  • Członek zespołu ds. Polonu
Hobby:
  • pakiety statystyczne, 
  • wizualizacja danych, 
  • muzyka undergroundowa (black/death metal), 
  • kryminały i thrillery.