Doktor nauk ekonomicznych

Zainteresowania badawcze:
  • Zastosowanie metod statystycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
  • Analizy regionalne,
  • Wielowymiarowa analiza statystyczna
Współpraca z innymi instytucjami:
  • Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego,
  • Członek Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS,
  • Polskie Towarzystwo Ekonomicznego,
  • Stowarzyszenie Księgowych.