Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Poznan University of Economics Sport Association
al. Niepodległości 10 (bud. B)
61-875 Poznań
Tel./Fax. (0) 61 856 9524