Uczymy już od 34 746 dni
Wydawnictwo

Pracownicy


Od 9 sierpnia przez około 2 miesiące Wydawnictwo UEP mieści się w pokojach 1525-1527 na XV piętrze Collegium Altum. Pozostałe dane kontaktowe bez zmian.


Redaktor naczelna:

Sekretariat:

  • mgr Anita Krzyżańska-Robak, p.109, tel. 61 854 31 54 (55),

      anita.krzyzanska-robak@ue.poznan.pl,  wydawnictwo@ue.poznan.pl


Starsi redaktorzy:

Starszy referent administracyjny ds. marketingu:

Magazyn:

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15