Uchwały i komunikaty UKW

Komunikat nr 11/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie wyników wyborów rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kadencję 2020-2024