Uwaga!

Ze względu na trwający proces rekrutacji, plany dla osób prowadzących zajęcia dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na Wydziale Towaroznawstwa (nabór na semestr letni 2018/2019) mogą ulec zmianie. Skorygowane rozkłady zostaną zamieszczone około 27 lutego br.
(Zajęcia dla I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na Wydziale Towaroznawstwa, rozpoczętych od semestru letniego 2018/2019, będą realizowane przez 13 tygodni (od 04.03.2019r.). Prosimy
o szczególne zwracanie uwagi na objaśnienia dot. terminów odbywania zajęć znajdujące się pod rozkładami.