Kierownik Katedry Rachunkowości Zarządczej, prof. Remigiusz Napiecek został wybrany na drugą kadencję przewodniczącym Rady Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kadencja Rady zakończy się w dniu 31. grudnia 2024 roku.


Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej UAM.