Szanowni Państwo,


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie promującym najlepsze praktyki zarządzania organizacją pozarządową. 

Dobry model zarządzania to wartość, która pozwala organizacji reagować na zmiany, pokonać wyzwania, pozyskiwać źródła dochodu i zapewnić trwałość rozwoju w sposób zrównoważony. Cechuje go sprawna organizacja wewnętrzna oraz skuteczny sposób komunikacji i integracji wokół wspólnych celów i wartości. 

Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz wyróżnienie najlepszych podmiotów. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Fundację im. Ernsta-Bernda Blümle. Wyróżnione organizacje pozarządowe będziemy rekomendować do współpracy z przedsiębiorstwami zrzeszonymi w Klubie Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jako Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wspieramy doskonalenie podmiotów sektora pozarządowego, opierając się na najlepszych standardach zarządzania organizacjami pozarządowymi w Szwajcarii. Wypełnione kwestionariusze samooceny, wraz ze zgłoszeniem należy przesyłać poprzez formularz online do którego link został podany niżej, do dnia 30.09.2020 roku. 
Można także odesłać kwestionariusz samooceny lub/i kartę zgłoszenia mailowo na adres  zespol.ngo@ue.poznan.pl 

Kolejnym etapem konkursu będzie wizyta przedstawiciela Komisji Konkursowej w wytypowanych do drugiego etapu organizacjach w celu wyłonienia laureatów.
Ewentualne pytania prosimy kierować do: zespol.ngo@ue.poznan.pl lub telefonicznie: 61 854 37 21


Kwestionariusz:

https://forms.gle/RuKo8QDFwNBCyCi97


Kalendarium:


01.09.2020 - ogłoszenie konkursu i naboru wniosków
30.09.2020 - termin nadsyłania kompletnych zgłoszeń do konkursu
15.10.2020 - wyniki I etapu konkursu i publikacja 10 organizacji pozarządowych, zakwalifikowanych do II etapu konkursu
do 15.11.2020 - zakończenie wizyt w max. 10 organizacjach pozarządowych, finalistów konkursu
do 15 grudnia 2020 - rozstrzygnięcie konkursu; gala finalistów konkursu i ogłoszenie wyników podczas konferencji organizacji pozarządowych