Dział Zamówień Publicznych mając na uwadze konieczność zapewnienia niezakłóconego obiegu dokumentów, obsługi interesantów wewnętrznych oraz ciągłości dostaw w szczególności tych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadził codzienne dyżury pracowników zajmujących się obsługą zapotrzebowań i dostaw.

Dyżury w DZP prowadzone są codziennie w godzinach od 7:30 do 14:30, wymiennie w pokojach nr 13 i 10 w Pawilonie. Numery telefonów do dyżurnej osoby w DZP: 93 73, 93 16 lub 94 80 (wymiennie).

Zespół Zamówień Publicznych, poza terminami związanymi z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi, które wymagają obecności w miejscu pracy, działa w trybie pracy zdalnej. Stały kontakt z pracownikami tego zespołu możliwy jest poprzez adres mailowy: zp@ue.poznan.pl.

Jednocześnie każdego dnia w godzinach od 7:30 do 15:00 dostępny jest Kierownik lub zastępca Kierownika Działu. Telefony: 95 06 lub 94 97.

Ze względu na konieczność ograniczenia kontaktów osobistych prosimy w pierwszej kolejności o korzystanie z ww. adresów mailowych i numerów telefonów.Kierownik Działu Zamówień Publicznych

mgr Roman Adamski
adres e-mail: roman.adamski@ue.poznan.pl
nr tel. 061-856-95-06
miejsce: pawilon administracyjny, al. Niepodległości 10, p. 11

 

mgr inż. Maciej Chudak

Zastępca Kierownika
adres e-mail: maciej.chudak@ue.poznan.pl

tel. 061-856-94-97
miejsce: pawilon administracyjny, al. Niepodległości 10, p. 1

 

mgr Tomasz Lulka

Starszy specjalista ds. administracyjnych
adres e-mail: tomasz.lulka@ue.poznan.pl

tel. 061-856-92-79
miejsce: pawilon administracyjny, al. Niepodległości 10, p. 12

 

mgr Renata Glinkowska

Specjalista ds. administracyjnych
adres e-mail: renata.glinkowska@ue.poznan.pl

tel. 061-856-92-79
miejsce: pawilon administracyjny, al. Niepodległości 10, p. 12

 

inż. Paweł Lembicz

Specjalista ds. administracyjnych
adres e-mail: pawel.lembicz@ue.poznan.pl

tel. 061-856-92-78
miejsce: pawilon administracyjny, al. Niepodległości 10, p. 12

 

mgr inż. Florian Cieślewicz

Specjalista ds. administracyjnych
adres e-mail: florian.cieslewicz@ue.poznan.pl

tel. 061-856-93-73
miejsce: pawilon administracyjny, al. Niepodległości 10, p. 13

 

mgr Łukasz Burchardt

Specjalista ds. administracyjnych
adres e-mail: lukasz.burchardt@ue.poznan.pl

tel. 061-856-93-16
miejsce: pawilon administracyjny, al. Niepodległości 10, p. 13


Sebastian Halaburda

Specjalista ds. administracyjnych
adres e-mail: sebastian.halaburda@ue.poznan.pl

tel. 061-856-94-80
miejsce: pawilon administracyjny, al. Niepodległości 10, p. 10

 

Bolesław Lemke

Specjalista ds. administracyjnych
adres e-mail: boleslaw.lemke@ue.poznan.pl

tel. 061-856-95-96 / 061-856-95-97
miejsce: pawilon administracyjny, al. Niepodległości 10, p. 2

 

mgr  Renata Różańska-Piwecka

Specjalista ds. administracyjnych
adres e-mail: renata.rozanska-piwecka@ue.poznan.pl

tel. 061-856-95-96 / 061-856-95-97
miejsce: pawilon administracyjny, al. Niepodległości 10, p. 2