Kierownik Działu Zamówień Publicznych

mgr Roman Adamski
adres e-mail: roman.adamski@ue.poznan.pl
nr tel. 061-856-95-06
miejsce: pawilon administracyjny, al. Niepodległości 10, p. 11

 

mgr inż. Maciej Chudak

Zastępca Kierownika
adres e-mail: maciej.chudak@ue.poznan.pl

tel. 061-856-94-97
miejsce: pawilon administracyjny, al. Niepodległości 10, p. 1

 

mgr Tomasz Lulka

Starszy specjalista ds. administracyjnych
adres e-mail: tomasz.lulka@ue.poznan.pl

tel. 061-856-92-79
miejsce: pawilon administracyjny, al. Niepodległości 10, p. 12

 

mgr Renata Glinkowska

Specjalista ds. administracyjnych
adres e-mail: renata.glinkowska@ue.poznan.pl

tel. 061-856-92-79
miejsce: pawilon administracyjny, al. Niepodległości 10, p. 12

 

inż. Paweł Lembicz

Specjalista ds. administracyjnych
adres e-mail: pawel.lembicz@ue.poznan.pl

tel. 061-856-92-78
miejsce: pawilon administracyjny, al. Niepodległości 10, p. 12

 

mgr inż. Florian Cieślewicz

Specjalista ds. administracyjnych
adres e-mail: florian.cieslewicz@ue.poznan.pl

tel. 061-856-93-73
miejsce: pawilon administracyjny, al. Niepodległości 10, p. 13

 

mgr Łukasz Burchardt

Specjalista ds. administracyjnych
adres e-mail: lukasz.burchardt@ue.poznan.pl

tel. 061-856-93-16
miejsce: pawilon administracyjny, al. Niepodległości 10, p. 13


Sebastian Halaburda

Specjalista ds. administracyjnych
adres e-mail: sebastian.halaburda@ue.poznan.pl

tel. 061-856-94-80
miejsce: pawilon administracyjny, al. Niepodległości 10, p. 10

 

Bolesław Lemke

Specjalista ds. administracyjnych
adres e-mail: boleslaw.lemke@ue.poznan.pl

tel. 061-856-95-96 / 061-856-95-97
miejsce: pawilon administracyjny, al. Niepodległości 10, p. 2

 

mgr  Renata Różańska-Piwecka

Specjalista ds. administracyjnych
adres e-mail: renata.rozanska-piwecka@ue.poznan.pl

tel. 061-856-95-96 / 061-856-95-97
miejsce: pawilon administracyjny, al. Niepodległości 10, p. 2