Uczymy już od 34 442 dni
Aktualności

Szkolenia

W okresie 10 - 15 marca 2019 roku zrealizowane zostało wyjazdowe szkolenie (Barcelona, organizator: EFMD a.s.b.l.) z modułu szkoleń specjalistycznych „Zarządzanie w uczelni wyższej w kontekście międzynarodowym z uwzględnieniem specyfiki uczelni ubiegającej się o akredytacje zagraniczne"