Uczymy już od 34 434 dni
Aktualności

Unieważnienie przetargu

W dniu 5 marca 2019 roku  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu unieważnił postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (ZP/037/18).

Informacja o unieważnieniu dostępna jest na stronie https://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/zamowienia-publiczne,c115/ogloszenia,c127/zp-037-18,a78070.html