CEL GŁÓWNY PROJEKTU


Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych, analitycznych oraz z zakresu przedsiębiorczości u 210 studentów dwóch ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu oraz Zarządzania.Projekt się zakończył. Obecnie trwa rekrutacja na zajęcia realizowane w ramach kryterium trwałości projektu - więcej informacji w zakładce "Trwałość projektu".