Program Master of Business Administration Poznań-Atlanta jest programem executive i jest przeznaczony dla osób pragnących wykorzystać swoje zawodowe doświadczenie do awansu na wyższe stanowiska kierownicze w prywatnych i publicznych organizacjach i instytucjach.
  Wykorzystując odpowiednie doświadczenie (know-how), wiedzę i umiejętności uczestników, Program łączy je ze specjalistyczną wiedzą międzynarodowego wydziału uniwersyteckiego (Wydziału Gospodarki Międzynarodowej), w celu wzmocnienia ogólnych umiejętności menedżerskich, dających się wykorzystać w konkurencyjnym i dynamicznym globalnym środowisku biznesowym. W procesie kształcenia wykorzystujemy najlepsze wzorce amerykańskie, w związku ze ścisłą i wieloletnią współpracą z Georgia State University, Atlanta.


  Główne cele Programu stanowią umożliwienie uczestnikom rozwinięcie i zintegrowanie następujących umiejętności:
  • Umiejętności analitycznych koniecznych w procesie podejmowania decyzji, z uwzględnieniem aspektów lokalnych i globalnych, oraz etnicznej i kulturalnej różnorodności.
  • Umiejętności oceny funkcjonowania organizacji i rozwijania metod ulepszających jej funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku biznesowym.
  • Umiejętności interpersonalne służące skutecznej pracy zespołowej i stanowiące fundament rozwoju umiejętności przywódczych.
  • Umiejętności przywódcze niezbędne do zwiększenia wydajności innych oraz do generowania zmian i zarządzania zmianami.

  Program MBA Poznań-Atlanta oferuje możliwość zdobycia rozległej wiedzy w dziedzinie zarządzania i ekonomii. W toku studiów następuje rozwinięcie i wzmocnienie zdolności uczestników do efektywnej pracy w multidyscyplinarnych zespołach. Program nauki i szkolenia zostały przygotowane przede wszystkim dla osób, które pracują lub będą pracowały na wyższych stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach, jak również dla osób, które zdecydowały się zyskać nową specjalizację. Jako program executive swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do osób, które mają już doświadczenie w kierowaniu zespołem, ale nadal poszukują narzędzi do podnoszenia swoich kompetencji i świadomego kształtowania swoich umiejętności.
  W kursie biorą udział osoby pochodzące ze wszystkich obszarów Polski oraz z zagranicy (Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Ukraina, Wielka Brytania), a jego absolwenci zajmują kierownicze stanowiska w międzynarodowych i lokalnych firmach oraz organizacjach.

  Adresaci Programu MBA Poznań-Atlanta:

  - osoby, które pracując na stanowiskach menedżerskich szczebla średniego i wyższego, odczuwają potrzebę wyjścia poza standardowy schemat kariery
  - osoby pragnące wzbogacić dotychczasową karierę, chcący całkowicie zmienić swoje życie zawodowe,
  - osoby chcące wzmocnić w sposób kompleksowy swoje kompetencje menedżerskie.


  Miejsca Programu Executive MBA Poznań-Atlanta w rankingach:
  Ranking MBA Perspektywy 2015 – 5 miejsce na liście najlepszych programów MBA w Polsce
  Ranking MBA Perspektywy 2016 – 7 miejsce na liście najlepszych programów MBA w Polsce (5 miejsce w kategorii RANGA i PRESTIŻ PROGRAMU)


  Dyplomy
  Absolwenci Programu Executive MBA Poznań-Atlanta uzyskają:

  - Dyplom Executive Master of Business Administration  wydany wspólnie przez Georgia State University w Atlancie i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, akredytowany przez Association of MBAs (AMBA)
  - Świadectwo podyplomowych studiów dyplomowych Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
  Dyrektor Programu MBA Poznań-Atlanta:
   
  Dr Anna Matysek-Jędrych
  Biuro Programu (informacje o programie, rekrutacje):
  Gmach A al. Niepodległości 10 pokój 404a, IV piętro
  61-875 Poznań