Kierownik Studiów:

dr Marcin Wiśniewski

e-mail: marcin.wisniewski@ue.poznan.pl  


Obsługę administracyjną studiów prowadzi:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Collegium Altum, V piętro, p. 513
tel. (61) 856 92 37

e-mail: bsp@ue.poznan.pl