Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz prawa. 


Adresaci studiów:
Studia skierowane są do pracowników jednostek sektora finansów publicznych, pracowników służb księgowo-finansowych oraz osób pragnących podjąć pracę w księgowości.