Administracja Publiczna

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - dla służb mundurowych