BONUS 1

Program studium podyplomowego został skonsultowany z jednostką certyfikującą DEKRA i jego realizacja pozwala na przystąpienie do jednego z poniższych egzaminów:

AUDITORA WEWNĘTRZNEGO systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001)

Egzamin zostanie przeprowadzony na UEP przez ekspertów z jednostki certyfikującej DEKRA

https:// www.dekra.pl

Zarówno egzamin, jak i wydanie certyfikatów (w przypadku wyniku pozytywnego) jest w cenie Studium.BONUS 2

Partnerem w realizacji studium podyplomowego jest PBSG SA (http://pbsg.pl).

W ramach warsztatów dotyczących Zarządzania ryzykiem w zintegrowanym systemie zarządzania przeprowadzonym z wykorzystaniem oprogramowania e-risk otrzymacie Państwo kwalifikacje Certified Risk Manager ISO 31000.

Z założenia zajęcia warsztatowe przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem w organizacji zatrudnionych na każdym szczeblu organizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych i przyszłych Menedżerów Ryzyka. Kontent został dostosowany do zakresu studium i koncentruje się na procesach oraz kontekście ISO 27001.

Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem niezbędnej do pełnienia roli Menedżera Ryzyka w organizacji. W trakcie zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszymi modelami zarządzania ryzykiem. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat wytycznych normy ISO 31000, a także dobrych praktyk w zakresie ich implementacji. Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych zdobędą umiejętności związane zarówno z budową metodyki, jak i przeprowadzeniem identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem.

więcej: http://www.iso31000.pl

Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych oraz dyplom 
Certified Risk Manager ISO 31000 w jest w cenie studium.