Kierownik Studiów:

dr Małgorzata Szczyt;  Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych

e-mail: m.szczyt@ue.poznan.pl


Obsługę administracyjną studiów prowadzi:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513, 514

tel. 61 856 92 39, 61 856 92 37, 61 856 90 88, 61 854 36 18

e-mail: bsp@ue.poznan.pl

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań