Cel studiów:

Nadrzędnym celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu przetwarzania i analizowania danych statystycznych. Do głównych zadań studiów należy dostarczenie praktycznych umiejętności stosowania najnowszych metod, modeli i technik analiz statystycznych umożliwiających podejmowanie decyzji biznesowych. W tym celu słuchacze studiów zdobędą kompleksową wiedzę na temat metod statystycznych, ich praktycznego wykorzystania oraz poznają jeden z najlepszych programów do analiz i modelowania danych - SAS.


Adresaci studiów:
Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich typów uczelni. W szczególności skierowane są do wszystkich tych osób, które w swojej pracy mają kontakt z danymi - dokonują ich obróbki, przetwarzania, analizowania oraz wykorzystują je w procesie prognozowania.
Studia są skierowane do m.in.:
  • osób pracujących w działach marketingu lub działach badań i analiz rynkowych oraz marketingowych,
  • osób zarządzających markami, produktami oraz usługami,
  • pracowników urzędów statystycznych,
  • pracowników naukowych,
  • pracowników firm badawczych,
  • kadry kierowniczej, menedżerów, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą usprawnić proces podejmowania decyzji przy pomocy funkcji i narzędzi jakie oferuje jeden z najlepszych programów statystycznych - SAS.