ROZWIŃ SIEBIE, ZESPÓŁ, FIRMĘ

ZAJĘCIA PROWADZONE W MAŁYCH GRUPACH

PRACA Z PSYCHOLOGAMI I CERTYFIKOWANYMI COACHAMI ICF

SUPERWIZJE - GRUPY 3 OSOBOWE

INDYWIDUALNE SESJE COACHINGOWE

INDYWIDUALNE SESJE MENTORINGOWE

MODUŁ COACHINGOWY PROWADZONY ZGODNIE ZE STANDARDAMI I KOMPETENCJAMI INTERNATIONAL COACH FEDERATION

ROZWÓJ PRZEZ PRACĘ SKONCENTROWANĄ NA CZŁOWIEKUCele studiów:

Celem studiów jest przygotowanie menedżerów do skutecznego zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania coachingu. Program studiów ingeruje dorobek psychologii i nauk o zarządzaniu w celu kształcenia kompetencji menedżerskich, przydatnych w funkcjonowaniu instytucji oraz przedsiębiorstw. Wiedza z różnych obszarów psychologii i zarządzania dotycząca zachowania człowieka w organizacji jest podstawą do rozwoju kompetencji coachingowych, ćwiczonych z licencjonowanymi trenerami na zajęciach praktycznych. Trening obejmuje m. in. warsztaty ustalenia celów z przełożonymi o podwładnymi, radzenia sobie ze stresem wynikającym z ról pełnionych w organizacji czy rozwiązywania konfliktów interpersonalnych. Adresaci studiów:

Adresatami studiów podyplomowych są przede wszystkim absolwenci wyższych studiów magisterskich (lub równorzędnych), a także wyższych studiów zawodowych (po uzyskaniu dyplomu licencjata lub równorzędnego).