Program:

1. Komunikacja interpersonalna.

2. Kreatywność w biznesie.

3. Retoryka i wystąpienia publiczne.

4. Sztuka podejmowania decyzji.

5. Psychologia i komunikacja w biznesie.

6. Erystyka i sztuka negocjacji.

7. techniki wywierania wpływu na ludzi.

8. Neuromarketing a badania efektywności komunikacji.

9. Zarządzanie wizerunkiem własnym.

10. Komunikacja w mediach społecznościowych.

11. Seminarium dyplomowe.


Egzaminy:

1. Sztuka podejmowania decyzji.

2. Psychologia i komunikacja w biznesie.

Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.