Cele studiów:

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe rozwijające kompleksowo kompetencje menadżerskie i trenerskie.

Program opiera się na:

Nauce w praktyce – każdy z uczestników wielokrotnie będzie w sposób praktyczny zdobywał wiedzę z obszaru przywództwa oraz rozwijał kompetencje.

Oparciu o perspektywiczne plany rozwoju kompetencji poszczególnych uczestników (tworzone na studiach) w ramach prowadzonych warsztatów.

Rozwijaniu równolegle kompetencji przywódczych oraz trenerskich.

Mocnym nastawieniu na rozwój osobisty uczestników.

Przełożeniu kompetencji przywódczcych na osiąganie wyników biznesowych.

Realizacji praktycznych zadań wdrażających wiedzę ze studiów w miejscu pracy.

Ukończenie studiów z wynikiem dobrym lub bardzo dobrym potwierdzane jest jednocześnie trzema dyplomami:

- Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,

- Certyfkat ukończenia kursu Train the Trainer,

- Certyfikat nabycia kompetencji menadżerskich w zakresie efektywnego zarządzania ludźmi.


Adresaci studiów:

Program adresowany jest do osób które chcą rozwinąć:

a) kompetencje z obszaru przywództwa i wykorzystywania potencjału pracowników – w oparciu o współczesne trendy i międzynarodowe standardy.

b) kompetencje z obszaru uczenia innych i budowania własnego wizerunku – np. występowania w roli trenera wewnętrznego, prowadzenia prezentacji, wywierania wpływu.

Połączenie zaawansowanego treningu menadżerskiego oraz zaawansowanego treningu dla trenerów i osób występujących publicznie. Kompetencje potrzebne menadżerom i trenerom wewnętrznym, w dużej mierze pokrywają się ze sobą. Bazując na międzynarodowych standardach w zakresie kształcenia tych kompetencji, stworzyliśmy program, który pozwala przygotować do bardzo świadomego zarządzania potencjałem pracowników.

Studia przeznaczone są dla:

średniej i podstawowej kadry kierowniczej, osób które chcą ugruntować i usystematyzować kompetencje menadżerskie i nabyć umiejętności uczenia innych osób.

- trenerów wewnętrznych, którzy chcą rozwinąć swój warsztat trenerski, a także dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystywać potencjał intelektualny uczestników – przed, w trakcie i po szkoleniach – aby tworzyć spójne i wysoce skuteczne programy rozwojowe w organizacji. Chcą zdobyć kompetencje, które pozwoliłyby zająć stanowiska menadżerskie, występować w roli HR Business Partnera.

- osób, które chcą przygotować sobie bazę do rozwoju w obszarach menadżerskich i trenerskich.