Cele studiów:
Cele i zadania studiów: dostarczenie praktykom gospodarczym zajmującym się gospodarką nieruchomościami możliwie szerokiej i aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zasad racjonalnego działania różnych podmiotów w sferze nieruchomości. Ukończenie studiów upoważnia, po spełnieniu innych warunków wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami do podjęcia starań – zgodnie z ustawą – o dopuszczenie do egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o uprawnienia państwowe do wyceny nieruchomości. 

Adresaci studiów:
Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, które zajmują się lub zamierzają zajmować się wyceną nieruchomości, a także dla pracowników administracji samorządowej, banków itp. Program studiów, uzupełniony i rozwinięty po konsultacji z dotychczasowymi uczestnikami studiów prowadzonych od 1994 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, uwzględnia potrzeby w zakresie kształtowania i poszerzania kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się gospodarką nieruchomościami.