Studia Podyplomowe

Organizacja i zarządzanie, strategia organizacji